Vision Balans

Den hycklande samariten

Den hycklande samariten Publicerad i Norrköpings tidningar 140825   ”Moralen kräver att vi tar ansvar i det här sammanhanget. Öppenheten är något viktigt som vi ska slå vakt om.” Det sa Göran Hägglund i svt-intervjun 19 augusti apropå behovet att ta emot flyktingar som flyr sina liv. I nästa andetag sa han det var nödvändigt att öka klyftorna för att öka antalet lönearbeten. Att ersättningar till arbetslösa och sjuka har försämrats ville han inte kännas vid utan hävdade att ”Det ska löna sig att anstränga sig extra”. Hur ska sjuka anstränga sig för att få sin rätt till sjukersättning? Med[…]

Läs mer

Ledare nr 3 2014

Ledare nr 3 2014 Under maj-juni genomförde Saco-förbundet SSR en enkätundersökning bland sina medlemmar på arbetsförmedlingen. anser 90 % av förmedlarna på arbetsförmedlingen att de har för hög arbetsbelastning. 3000 Saco-medlemmar motsvarande 70 % svarade på frågorna. En förmedlare som Ekoredaktionen på Sveriges Radio talat med anser att arbetsbördan blivit tyngre de senaste åren. Hemlöshet, drogproblematik och psykiska diagnoser har ökat bland de sökande. Jobbförmedlandet kommer på efterkälken. Ca 50 % anger att den psykosociala arbetsmiljön har försämrats det senaste året vilket naturligtvis är en följd av ökad arbetsbelastning och dålig kontroll i arbetssituationen. Generaldirektör Mikael Sjöberg säger till Ekot[…]

Läs mer

Sverige behöver en beredskap för utebliven tillväxt

Sverige behöver en beredskap för utebliven tillväxt   Den senaste veckan har kritik kommit mot Miljöpartiets kongressbeslut på att man ska verka för en ekonomi som inte är beroende av ekonomisk tillväxt. Detta har kallats tillväxtfientligt av debattörer, bland annat av statsminister Fredrik Reinfeldt. Men att vilja vara tillväxtoberoende är något helt annat än att vara emot tillväxt. Mycket tyder på att den typ av ekonomisk tillväxt vi haft under modern tid inte ens kommer var möjlig att åstadkomma i framtiden, vare sig vi vill eller ej. Miljöpartiet sällar sig glädjande nog nu till oss som inser att vi inte[…]

Läs mer

Förtrycket hårdnar!

Som de senaste veckorna visat har Arbetsförmedlingen fått nya direktiv uppifrån rörande fas 3 och dessa ”tuffare” riktlinjer håller nu på att implementeras i städer runtom i landet.   Istället för att gräva ner oss och kröka rygg måste vi nu ta chansen att lyfta fas 3 till medieljuset igen. Detta kommer strax innan jul precis som varsel och annat man vill undvika ifrågasättande av. Förtrycket hårdnar, de långtidsarbetslösa ska tuktas till lydnad och tystnad.   Vi ska komma ihåg att vi är en växande skara som kämpar mot fas 3 och andra orättvisor i dessa tider. Fler och fler har blivit[…]

Läs mer

Inte en andra klassens medborgare!

  Som arbetslös förväntas du ha dålig självkänsla och ett ypperligt dåligt självförtroende. Med skuld och skam i blicken uppmanas du undvika de som har ett lönearbete. I livet utanför murarna krävs att du mår dåligt och inte vågar yppa din belägenhet. Du beordras följa samhällets normer och iklä dig rollen som lidande i utanförskapets fängelse.   Men aldrig att jag känt eller sett mig som en andra klassens medborgare bara för att jag saknat ett lönearbete eller mått sämre för det (även om jag ibland naturligtvis önskat bättre ekonomi). Och aldrig att jag värderat eller någonsin skulle kunna värdera[…]

Läs mer

Storebror ser dig!

Regeringen vill skärpa kontrollen av dem som lyfter arbetslöshetsersättning. Det senaste i raden av kontrollåtgärder som de vill införa är att arbetslösas pass ska besiktigas efter eventuella resestämplar.   Kontrollen av vår tids paria, de utstötta arbetslösa, börjar ta orimliga proportioner. Gud förbjude om arbetslösa någon vecka eller två per år (utan att meddela Af) skulle söka sig utomlands för att ta en välbehövlig vila från pressen att söka arbeten de inte vill ha, inte kan få, eller som någon annan arbetssökande hellre skulle vilja ha. Gud förbjude att arbetslösa önskar ett drägligt liv trots att de inte lönearbetar.  […]

Läs mer

Slavägarnas marknad!

Med osedvanligt hög svansföring gick arbetsmarknadsminister Hillevi Engström nyligen ut i Tv-nyheterna och berättade om sin ”nyskapande” lösning på en av vår tids största folksjukdomar – Långtidsarbetslösheten!   Med ett ”erbjudande” om praktikplats redan Dag 1 som långtidsarbetslös ska fler riktiga anställningar i slutändan komma till stånd. Hela 1 miljard kronor tänkte vår nuvarande regering pytsa ut för att åren 2013-2014 verka för att fler långtidsarbetslösa (enligt framlagda reformpaket drygt 14 000) ska få en ”möjlighet” att utföra oavlönat tvångsarbete.   Efter att under årens lopp själv valsat runt i olika mer eller mindre meningslösa arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vid flera tillfällen utfört[…]

Läs mer

Oavlönat Tvångsarbete, Nej Tack!

10 000-tals arbetslösa blir i dagens Sverige utnyttjade som oavlönad tvångsarbetskraft hos penningstinna entreprenörer, kommuner som vill spara pengar eller av organisationer inom den privata och offentliga sektorn.   Arbetsförmedlingen, vår kära ”öststatsvakt” vid muren, ordnar som lydig mellanhand gladeligen denna kostnadsfria arbetskraft. Om man vägrar att bli utnyttjad riskerar man påföljder i form av avstängning från sitt ekonomiska understöd.   Alliansen försöker, och lyckas alltför väl, övertyga den välvilligt duperade svenska befolkningen om det goda med ”Arbetslinjen” genom jobbskatteavdrags-muta och propaganda!  Med allmosor och budskapet att arbetslöshet enbart kan skuldföras en själv lyckas politikerna få en riksdagsvalsröstande majoritet att blunda för[…]

Läs mer

Jobbcoacher – Vår tids sol- och vårare!

I sin iver att låta Arbetsförmedlingen fungera som kontrollorgan istället för serviceinrättning har Alliansen de senaste åren lagt över huvudansvaret på jobbmatchning till privata coacher istället.   Resultatet imponerar sannerligen inte.   Enligt Arbetsförmedlingens egen utredning ökar inte användningen av jobbcoacher chanserna för arbetslösa att få varaktiga arbeten. Det är till och med så illa att de som anlitat en jobbcoach statistiskt sett har lyckats sämre med att komma ut i arbete än de som inte anlitat någon.   Trots detta fortsätter regeringen att pytsa ut stora summor av skattebetalarnas pengar till allehanda sol- och vårare inom coaching-branschen, trots att[…]

Läs mer

Alla människor är värdefulla

Uppdaterad 2021-04-25 Alldeles för många människor i detta land verkar ha som sitt huvudkriterium över hur de bedömer sina medmänniskor ifall man har ett lönearbete eller inte. I ett medmänskligt samhälle borde man naturligtvis istället i första hand bedöma sina medmänniskor efter kriterier som hur väl eller illa man behandlar varandra och hur gott eller dåligt ”hjärta” man har. Vi har idag tillräckliga resurser för att alla i Sverige skulle kunna ha ett värdigt ekonomiskt underlag att söka sin egen lycka. Vad vi saknar är solidaritet och empati för de människor som kanske inte har haft turen med sig att[…]

Läs mer