Vision Balans

SALO lyckades igen!

Idag fick jag ta del av en kammarrättsdom från en klient.
Kammarrätten bifaller yrkandet på hel sjukersättning retroaktivt och tills
vidare. Det var den tredje i raden i år som fått rätt med hjälp av SALO och en
mycket trevlig avslutning på 2011. Det visar hur viktigt det är att engagera
sig för sina medmänniskor. Kom med du också!

 

Med detta vill jag och riksstyrelsen önska ett Gott nytt
år!

Henrik Lund, riksordförande

Lämna en kommentar