Vision Balans

Sensation!!! 12-åring avslöjar sjukt banksystem

Uppdaterad 2021-04-25

Att barn ofta är klokare än vuxna fick jag bekräftat när jag hörde denna unga dam på 12 år berätta om hur hon ser på bankernas skapande av pengar ur luften. När man som vuxen försöker påtala detta faktum blir det ingen reaktion.

Observera att detta inte endast gäller Canadas banksystem utan alla traditionella banksystem, även det svenska.

‘They’re robbing us’: 12-year-old exposes Canada’s banking flaws, goes viral — RT.

Hjälp denna unga dam att beskriva kejsarens nya kläder genom att sprida detta överallt!

Förhoppningsvis kan vi få en seriös debatt om att bankerna faktiskt enbart är vinstmaskiner, påhejade av ekonomer och politiker som tydligen inte förstår det som en 12-åring kan förstå, och inga humana samhällsaktörer. Vore de det skulle det inte uppstå bankkriser.

Lämna en kommentar