Vision Balans

Ekonomi på väg in i väggen

Konjunkturinstitutet (KI) oroar sig för långtidsarbetslsheten. Glädjande att någon känner oro i dessa tider när regeringen Reinfeldt verkar hitta på alla möjliga sätt att släta över problemen.

KI:s prognos för perioden 2013-2020 är att jämviktsarbetslösheten ”justeras upp” med 0,1-0,3 procentenheter. Att man överhuvud taget använder ett sådant begrepp är ett bevis för att man fortfarande lever i myten att det är arbetslösheten som balanserar inflationen.

Inflationen beror som jag skrivit i tidigare inlägg på ränteläget i ekonomin. I KI:s prognos förutspås en reporänta på 3,25 % år 2016, en stegvis höjning från 0,25 % år 2009. Denna gradvisa höjning av reporäntan tillsammans med det utflöde av kapital till ägarna av pengar i skuldekonomin skapar en enorm stress på ekonomin och produktionen samt hushållens ekonomi.

Enligt Tidningarnas Telegrambyrå, TT, sa Anders Borg till journalister efter en riksdagsdebatt: – Vi får inte börja backa och höja a-kassan och göra den typ av åtgärder som dramatiskt höjer jämviktsarbetslösheten. Även Anders Borg lever i en mycket förenklad syn om att det är ersättningen till arbetslösa som påverkar arbetslösheten. Det bygger på en människosyn som utgår från att människan måste stressas ekonomiskt för att vara motiverad att ta lönearbete. Det är rena adertonhundratalet som jag ser det.

Även när det gäller definitionen av massarbetslöshet vrider Anders Borg till det för att passa den egna retoriken. – Vi pratade 2006 om hundratusentals förtidspensionerade, sjukskrivna samt i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som stod utanför arbetsmarknaden. Även om antalet arbetstillfällen har ökat med nästan 200 000 så har ju befolkningen ökat, så i relation till hela befolkningen har arbetslösheten inte sjunkit. Ser vi tillbaka till efterkrigstiden så var det relativit befolkningen ungefär lika många som stod utanför arbetsmarknaden. Det var bara det att man definierade dessa som ”hemmafruar”. Då kunde en person försörja ett hushåll. Idag går inte det på grund av vår dysfunktionella skuldekonomi.

Ett riktigt stolpskott (i dessa EM-fotbolltider) levererar Anders Borg när han säger: – Vi är väsentligt närmare full sysselsättning i dag än vad vi var 2006. Uttalandet har något panikartat över sig. Vad han egentligen säger är: – Vi törs inte tala samma klarspråk som tidigare arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin (M), att det är ”skitår”, utan vi beskriver hellre verkligheten något förskönat så kanske medborgarna inte märker något.

Inte ens Anders Borg kan blunda för att den verklighet som allt för många lever i kommer att knacka på dörren en vacker dag. Om inte förr så i valtider. Anders Borg och hans motsvarighet i oppositionen, Magdalena Andersson, måste förr eller senare börja tänka i nya banor. Det går inte att lösa problemen med samma system som skapat problemen.

Med en önskan om en trevlig midsommar!

Lämna en kommentar