Vision Balans

Socialisterna lär sig aldrig

Socialister i Frankrike är EUforiska för att fransmännen gett Hollande mandat för tillväxt.

France gives Hollande a mandate for growth | PES.

2012-06-18: Party of European Socialists, PES, President Sergei Stanishev konstaterar: “Today, Hollande’s reform agenda has taken a great step forward. The strong results of this poll show that our progressive alternative to Conservative fiscal policies has the support of the people. French citizens have chosen a vision for France based on social justice and solidarity. The PS has won a key battle in France and now the fight must continue in Europe”. He added that; “this is a victory of values. France has given Hollande a mandate for growth, a vote of confidence that can redefine the direction of the European Union in the next five years. If we want to defend our welfare state, if we want to achieve a sustainable, fair economy, action is needed now. The French citizens have spoken: it is time for Europe to listen”.

Det är en värdeseger säger han. – Frankrike har gett Hollande mandat för tillväxt, en förtroendeomröstning som kan omdefiniera riktningen inom Europeiska unionen under de kommande fem åren. Om vi vill försvara vår välfärdsstat, om vi vill uppnå en hållbar, rättvis ekonomi, behövs åtgärder nu.

Jag häpnar inför den okunnighet (eller nonchalans) om vad det är som ligger till grund för den ekonomiska krisen bland europas (och världens) ledare. När det kommer till kritan så blir det tyvärr inte så stor skillnad mellan socialism och konservativism. De kommer fortsätta tvingas spara i offentlig verksamhet, se bara på Greklands sparpaket, och konkurrensen kommer fortsätta tvinga produktion till de billigaste länderna. Folken kommer tvingas flytta dit lönearbetet finns i den fria rörlighetens anda.

När ska folk börja se likheterna mellan vänster och höger i stället för att stirra sig blind på om det ska vara privat eller offentligt ägande?! Båda bekänner sig till tillväxtekonomin/skuldekonomin/ränteekonomin. Båda anser att människans värde endast kommer ur dennes lönearbete eller ägande av kapital.

Vi föds som människor och dör som människor men däremellan degraderas människan till arbetskraft och konsument. När ska vi börja uppgradera människan till något mer än bara ett medel för politiska och ekonomiska makthavare att förverkliga sig själva med, på folkens bekostnad?!

Läs även: Så löser vi EU-krisen, Ekonomiforskare – megafoner för obalans i ekonomin, Girighet, eller ekonomisk dysfunktion – vad är problemet?

Lämna en kommentar