Vision Balans

Dags för skuldfria pengar!

Uppdaterad 2021-04-25

Det går inte en dag utan att det talas om ekonomiska kriser. Euron är i kris. Grekland är i kris. Spanien, Italien, England, USA med flera är i kris.

Vad innebär då detta egentligen kan man undra. Om man ser statistikt på saken så finns det vissa delar som kan anses vara positivt med dessa kriser. Eftersom skuldekonomierna utgår från BNP/GDP för att bedöma hur det står till i ekonomierna är det ur ett tillväxtperspektiv naturligtvis negativt med kris. Om man i stället tittar på konsumtionen av olja med mera kan man se att denna följer BNP/GDP-kurvan mycket tydligt. Ekonomisk kris innebär då att BNP/GDP sjunker, vilket i sin tur gör att konsumtionen sjunker och i nästa steg överuttaget av jordens resurser. Ur moder jords perspektiv är det alltså bra när vi människor inte klarar av att fortsätta driva på skuldekonomin.

Eftersom skuldekonomin är en grundbult i uttaget av naturresurser borde vi kanske lära oss av moder jord och helt enkelt avskaffa skuldekonomin. Till och med IMF, Internationella valutafonden föreslår detta i en rapport man gett ut.

”The effectiveness of countercyclical policy would be further enhanced under the Chicago Plan relative to present monetary arrangements. [B]ank runs can obviously be completely eliminated… It would lead to an instantaneous and large reduction in the levels of both government and private debt, because money creation no longer requires simultaneous debt creation…”

Genom att tvinga banker att ha 100 procent finansiering i stället för ca 10 procent, minskar man drastiskt på riskerna i ekonomin. Det skulle kunna vara en väg till en bättre balans mellan konsumtionen och naturresurserna förutsatt att totala penningmängden motsvarar mängden naturresurser. Med en skuldfri ekonomi kan vi säga adjö till inflationen som den fungerar idag.

Läs mer på Positive Money! samt  och  och  och !

Lämna en kommentar