Vision Balans

Försäkringskassans mörkertal

Solrosuppropet.se ställer vi frågan varför Försäkringskassan inte vill lämna ut kompletterande siffror gällande en rapport om utförsäkrades inkomster. De redovisar en snedvriden bild som för tankarna till att utförsäkringarna gör att fler får inkomster. I ett pressmeddelande skrev Försäkringskassan följande:

”Nya fakta om dem som lämnat sjukförsäkringen

Försäkringskassan kan nu för första gången redovisa förvärvsinkomsterna för dem som lämnade sjukförsäkringen efter maximal tid, första halvåret 2010. Resultatet visar att många av dem har en förvärvsinkomst. I Försäkringskassans analys ingår 26 644 personer som nått slutet av de tidsgränser som införts i sjukpenning och tidsbegränsad sjukersättning, under första halvåret 2010. I gruppen ingår både de som varit deltids- och heltids sjukskrivna. Tidigare har vi inte kunnat veta hur 16 procent av dessa försörjde sig eftersom de varken varit inskrivna på Arbetsförmedlingen eller återvänt till Försäkringskassan. Nu har Försäkringskassan, för första gången, sammanställt de preliminära pensionsgrundande förvärvsinkomsterna för år 2010. Då visar det sig att 78 procent av dem hade en förvärvsinkomst. 62 procent redovisar en förvärvsinkomst på över 100 000 kronor, år 2010. I hela gruppen, de 26 644, hade: • 54 % en förvärvsinkomst år 2010 (45 % 2009). • 28 % en förvärvsinkomst på över 100 000 kronor år 2010 (19 % 2009). Förklaringen till att några redovisar förvärvsinkomster under 2009 är att de varit deltidssjukskrivna. – Allt fler verkar ha en förvärvsinkomst och det är förstås glädjande. Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter att följa detta i alla grupper så att vi får en mer långsiktig bild av deras situation, säger Försäkringskassans analyschef Laura Hartman.”

Solrosuppropet.se undrar vi:

”78 procent av de 4 167 personerna hade en förvärvsinkomst under 2010, det vill säga 2 926 stycken.Var hittar man uppgifter på hur många som hade inkomst redan innan utförsäkringen, många av dem som blev utförsäkrade var sjukskrivna deltid och jobbade deltid? Det betyder att de hade en inkomst redan innan utförsäkring.

Varför redovisar inte Försäkringskassan det när vi frågar om uppgifterna?”

Försäkringskassan har haft ett mycket oprofessionellt beteende när kompletteringar har begärts ut. Man har helt enkelt vägrat vilket torde strida mot svensk lagstiftning då det inte finns något sekretessbehov i detta material.

Kan det vara så att man är orolig att materialet ska visa att försäkringskassans egen rapport dragit felaktiga slutsatser?

Lämna en kommentar