Vision Balans

Försäkringskassan backar – äntligen!

Sveriges radios Ekot berättar idag att Försäkringskassan backar när det gäller den hårda hållning man haft mot personer som sökt sjukersättning (förtidspension). De kan inte längre neka någon med motiveringen att ”arbetsförmågan inte kan anses vara stadigvarande nedsatt” såsom man gjort sedan 2008 när reglerna ändrades.

Ekot säger:

”Efter att ha granskat ett antal domar med svårvärderade sjukdomsbesvär konstaterar myndigheten att även personer ”med kroniska sjukdomar eller irreversibla skador” ska ha rätt till förtidspension.”

Många med olika typer av sjukdomstillstånd som är svårbedömda, till exempel fibromyalgi, kroniska smärtsyndrom, trötthetssyndrom och personer med lång sjukhistoria och arbetsprövat utan framgång, kommer nu förhoppningsvis att kunna få leva ett liv i ekonomisk trygghet trots sina besvär. Ekot fortsätter:

”Från och med nu måste Försäkringskassan också väga in hur länge personen varit sjuk. Bland domarna som granskats finns exempel på personer som insjuknat redan 2000 och sen varit sjukskrivna, men inte fått rätt till förtidspension.”

Oavsett om det är regeringen som vill vinna röster eller om det är Försäkringskassan som insett det orimliga i hanteringen tidigare kommer detta, om det praktiseras som det sagts, att gagna många som kämpat en ojämn kamp för sin rätt till legitimitet. Dock är det viktigt att detta följs upp då det visat sig många gånger att det inte är lätt att implementera nya regler i en myndighet.

Lämna en kommentar