Vision Balans

Tillväxtverket gör vad de ska

 

Kanske uppfattas det som tröttsamt men turerna kring Tillväxtverkets och andra myndigheters slöseri med skattemedel är en intressant företeelse som tål att studeras närmre.

 

Hur blott existensen av en myndighet som Tillväxtverket motiveras är ju ett smärre fenomen i sig.

 

Av de senaste veckornas avslöjanden att döma verkar  myndigheten syssla med precis det den fått i uppdrag att göra.

 

På verkets hemsida står att läsa att man genom projekt och direkta företagsstöd ska bidra till ökad regional tillväxt och sysselsättning. Den vidlyftiga representationen har ju faktiskt, vad det verkar, bidragit till just detta. Det är inte bara huvudstadens finkrogar som fått ett ekonomiskt uppsving, Tillväxtverket har även sett till att det provats vin och åkts skoter långt utanför Stockholms tullar.

 

Som av en slump har centerpartistiskt ledda näringsdepartementet ordnat så att till och med glesbygdsnäringarna gynnas när skattepengar rinner mellan fingrarna på överbetalda byråkrater och myndighetsdirektörer. Ingen kan väl påstå att dessa maktens excesser inte skapat tillväxt och sysselsättning?

 

Vi är en allt större skara som begriper att det här med tillväxt inte löser våra problem, vare sig i Norrlands inland eller i kinesiska textilfabriker. Själva inrättandet av ett Tillväxtverk är det mest skrämmande i sammanhanget. Verket har ju inget annat syfte än att strö pengar omkring sig. Huruvida detta sker genom representation eller andra stöd och anslag borde rimligen spela mindre roll.

 

Sverige har idag inget behov av ekonomisk tillväxt. Vi har bättre förutsättnigar än de flesta för att skapa ett gott liv, både för oss själva och för kommande generationer. Att påstå att samhällsbygget och välfärden är avhängiga den ekonomiska tillväxten är en osanning. En bekväm osanning tydligen, för det stora flertalet svenska politiker oavsett partitillhörighet.

 

Det eviga talet om tillväxt skymmer bland mycket annat också behovet av en fördelningspolitik värd namnet. I få länder växer klyftorna snabbare än i dagens Sverige. Vår tårtbit kan bli betydligt större än den är idag. För detta krävs ingen tillväxt, ingen expansion, ingen större tårta.

Lämna en kommentar