Vision Balans

Reglerna för a-kassa ändras

Sveriges_riksdag_fr_vasabronI morgon är det tänkt att riksdagen ska fatta beslut om nya a-kasseregler. Det kommer bli tuffare för arbetssökande från och med 1 september.

Jag tänker inte gå in i detalj men jag kan konstatera att det verkar vara med hjälp av stramare regler som man tror att det ska skapas nya arbetstillfällen enligt förslagen från Arbetsmarknadsutskottet. Den som vill fördjupa sig kan själv läsa sammanfattningen nedan eller gå in på riksdagens hemsida och läsa mer.

Det är beklagligt att arbetsmarknadsutskottet ger uttryck för en människosyn som bygger på tillitsbrist och som infantiliserar vuxna människor ”som bara vill ha ett jobb” på en arbetsmarknad med 420 217 öppet arbetslösa och sökande i program samt 79 122 lediga jobb enligt arbetsförmedlingen.

Skuldekonomin gräver hela tiden ett djupt hål i både privat och offentlig ekonomi vilket leder till arbetslöshet, ökad generell skuldsättning. Det är inte riktigt seriöst att hela tiden lägga mer krav på individen och kalla det individens frihet samtidigt som stater går ihop och ger miljarder till banker som leker Monopol med folkets pengar. Det ger ett mycket dåligt intryck och den som vill vara med och vinna nästa val måste nog börja tänka om. Det riskerar annars att undergräva demokratin.

Det är inte individens skuld att arbetsmarknaden ser ut som det gör. Riksdagen och regeringen måste rikta sin uppmärksamhet mot det system som ger skrupellösa aktörer fritt svängrum i stället för att göra individens frihet till individens ensamhet mot systemet.

Utdrag från riksdagens hemsida:

Reglerna för a-kassa ändras (AU6)

Regeringen föreslår att vissa regler i arbetslöshetsförsäkringen ändras den 1 september 2013:

  • De allmänna villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning ändras. Endast sådana krav som måste vara uppfyllda redan vid inskrivningen ska i fortsättningen ingå i de allmänna villkoren. Krav på hur personer sköter sitt arbetssökande flyttas till åtgärdsreglerna.
  • Reglerna för åtgärder, sanktioner, ändras. Åtgärdsgrunderna blir fler, men åtgärderna mildare än i dag. Det ska finnas tre typer av förseelser av olika allvarlig grad: att missköta sitt arbetssökande, att förlänga sin tid i arbetslöshet respektive att orsaka sin arbetslöshet. Upprepade förseelser av samma typ ska leda till avstängning från ersättning i allt längre perioder. Åtgärden nedsättning av ersättning avskaffas.
  • A-kassorna får utökade möjligheter att hålla inne ersättning under tiden som de utreder rätten till ersättning.
  • Den som ansöker om ersättning ska intyga att de uppgifter som man lämnar är riktiga och meddela a-kassan om förhållandena ändras.
  • Både den som lämnat oriktiga uppgifter och den som har låtit bli att anmäla ändrade förhållanden som har betydelse för rätten till ersättning ska kunna uteslutas ur a-kassan eller förlora rätten till ersättning. En sådan person kommer också att kunna straffas enligt regler i brottsbalken och bidragsbrottslagen.
  • Reglerna för a-kassornas återbetalning av statsbidrag görs mer enhetliga.
  • Alla så kallade känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen ska få behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas, om de har lämnats i ett ärende.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och nej till motförslag från Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till ett antal motioner om arbetslöshetsförsäkringen från allmänna motionstiden 2012.

Utskottets förslag till beslut:
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.