Vision Balans

Slavägarnas marknad!

Med osedvanligt hög svansföring gick arbetsmarknadsminister Hillevi Engström nyligen ut i Tv-nyheterna och berättade om sin ”nyskapande” lösning på en av vår tids största folksjukdomar –

Långtidsarbetslösheten!

 

Med ett ”erbjudande” om praktikplats redan Dag 1 som långtidsarbetslös ska fler riktiga anställningar i slutändan komma till stånd. Hela 1 miljard kronor tänkte vår nuvarande regering pytsa ut för att åren 2013-2014 verka för att fler långtidsarbetslösa (enligt framlagda reformpaket drygt 14 000) ska få en ”möjlighet” att utföra oavlönat tvångsarbete.

 

Efter att under årens lopp själv valsat runt i olika mer eller mindre meningslösa arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vid flera tillfällen utfört gratisarbete som inte lett någonstans är Hillevis bluff naturligtvis lätt att genomskåda.

 

Att 1 miljard slösas på att ytterligare utveckla en slavägarnas marknad (som redan omfattar tiotusentals utnyttjade individer inom fas 3, på praktikplatser eller inom arbetsträning) är ju naturligtvis tacksamt för giriga arbetsgivare som vill bli ännu rikare. Att speciellt många av dessa arbetsgivare i slutändan faktiskt anställer en praktikant är ju ganska osannolikt när de bara kan byta ut en mot en annan vid praktikens slut – och i de flesta fall skamligt nog gör så.

 

I Sverige år 2012 straffas människor vars enda ”brott” är att de står utan lönearbete på ett avskyvärt sätt. Med usel ersättning från de trygghetssystem som borde skydda oss från ekonomisk otrygghet borde det vara en självklarhet att de folkvalda inte spär på denna otrygghet med ytterligare människoförnedring bara för att dölja sin misslyckade arbetsmarknadspolitik.

 

Tragiskt nog har det i sammanhanget inte någon som helst betydelse vilket politiskt riksdagsparti man väljer att belysa. Alla har de köpt tron på det goda med oavlönade tvångsarbeten som en lösning på arbetslösheten även om de beroende på partitillhörighet kallar tvångsåtgärderna vid olika namn.

 

Är det inte dags att en gång för alla slopa den människoförnedrande plåga som det innebär att tvinga människor att arbeta utan en riktig lön?

 

Publicerad i Sydsvenska Dagbladet

Ordet 2012-09-27

 

Lämna en kommentar