Vision Balans

Förtrycket hårdnar!

Som de senaste veckorna visat har Arbetsförmedlingen fått nya direktiv uppifrån rörande fas 3 och dessa ”tuffare” riktlinjer håller nu på att implementeras i städer runtom i landet.

 

Istället för att gräva ner oss och kröka rygg måste vi nu ta chansen att lyfta fas 3 till medieljuset igen. Detta kommer strax innan jul precis som varsel och annat man vill undvika ifrågasättande av. Förtrycket hårdnar, de långtidsarbetslösa ska tuktas till lydnad och tystnad.

 

Vi ska komma ihåg att vi är en växande skara som kämpar mot fas 3 och andra orättvisor i dessa tider. Fler och fler har blivit varse missförhållandena och alla delar känslan av frustration och vanmakt.

 

Det är inte läge vare sig för deltagare eller ”välvilliga” anordnare att acceptera det som nu sker. Jag upplever tendensen redan nu som att flera medier uppmärksammat eller kommer att uppmärksamma förändringarna och de som inte gjort det bör underrättas. Tillsammans har vi många mediakontakter det nu är läge att kontakta.

 

Alla bör i kontakten med AF (arbetsgivare, anordnare eller arbetssökande) på ett konstruktivt sätt ifrågasätta ”direktiven”, försöka få träffa sina handläggare osv. Din ersättning kan inte dras in för att du vill diskutera och ber handläggarna motivera sina beslut och direktiv. Tvärtom kommer det att stärka alla handläggare som känner en enorm press och ett stort missnöje just nu.

 

Upplys gärna representanter från AF om att vi är människor som känner oss kränkta av deras tillvägagångssätt. De brukar då svara med att detta är politiska beslut, men också de är människor med förmåga att påverka genom sitt arbete. Det finns ingenting att förlora i nuläget och att sansat och genomtänkt delge media och AF sin högst relevanta uppfattning är enbart av godo. Vi har nu fått en chans att lyfta kritiken av arbetsmarknadspolitiken och i synnerhet fas 3 och det är viktigt att vi tar den.

 

Vi kan inte stillatigande acceptera den människosyn som AF-ledningens och regeringens julklapp nu förmedlar. Kritiken mot allehanda anordnare är naturligtvis viktig men får inte överskugga systemet som tillåter detta.

 

Lämna en kommentar