Vision Balans

Arbete till lägstapris ska löna sig?

Den tredje fasen i Jobb och utvecklingsgarantin är nu klar. Regeringen har beslutat om vad den som har varit med i Jobb och utvecklingsgarantin ska göra efter 450 dagar då fas tre inträder. Ändringarna föreslås träda i kraft den 2 mars 2009. De första deltagarna når 450-dagarsstrecket i april och de har då att se fram emot att tvingas låglönearbeta hos företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. Sysselsättningen ska pågå i upp till två år säger man men inget hindrar att deltagaren har flera tvåårsperioder under fas tre. Regeringen föreslår att ersättningen till anordnaren ska vara 225 kronor per[…]

Läs mer

Det går att få bort odugliga chefer

Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg avgår med omedelbar verkan meddelade Sveriges Television idag, 18 december. Han tillträdde tjänsten 2004 och har bland annat efter intern kritik från flera medarbetare, som krävt hans avgång, äntligen insett att han inte bemästrar rollen. SALO och många andra har haft stark kritik mot Malmborgs sätt att leda omorganisationen de senaste åren. Det ledde bland annat till att tusentals människor med Aktivitetsstöd fick försenade utbetalningar hösten/vintern 2007. SALO och många andra JO-anmälde Försäkringskassan och man erkände att man gjort fel och att det berodde på omorganisationen. Jag frågade den högste ansvarige chefen för aktivitetsstödet, Kerstin Ekstrand-Christiansson, som[…]

Läs mer

Krispaket lagom till jul

Så har då regeringen äntligen fått ”ändan ur vagnen” och paketerat ett antal miljarder som ska stimulera ekonomin – hoppas de i alla fall. Vem gör väl inte det? Frågan är om det får förväntad effekt. 3 av de 8,3 miljarderna ska användas till förstärkt matchningsverksamhet. Det är mycket pengar som går till upphandling av coachinginsatser. Det vi sett av de hittills upphandlade coachinginsatserna är att det är precis samma sak som de insatserna som alliansen kritiserade starkt i valrörelsen 2006. Det skulle bli mycket bättre än tidigare och så blev det mer av samma sak med den skillnaden att[…]

Läs mer

Nu ska utbildning splittra folket

En grupp som tyvärr kommer lite i skymundan i SALO´s arbete är de studerande. Det är inte medvetet utan helt enkelt för att vi inte har någon/några som bevakar studerandes villkor kontinuerligt. Jag antar att man som ung studerande inte gärna ser sig som anställningslös utan mer som en potentiell anställd. Oavsett vad man kan tycka om SALO´s namn så ingår studeranden i våra intressegrupper eftersom vi inte vill utesluta någon grupp som står utanför arbetsmarknaden. Ett förslag som riskerar att utesluta många som vill studera, har presenterats av Långtidsutredningen (LU 2008) i en ny rapport. Man menar nämligen att Svenska[…]

Läs mer

Moderater börjar i fel ände

Moderaternas partisekreterare, Per Schlingmann, har i ett utspel krävt att invandrare ska skriva på ett kontrakt om svenska lagar och värderingar. Inte nog med att de vill reducera mänskliga aktiviteter till monetära transaktioner på arbetsmarknaden – nu vill de göra mänsklig kunskap till en fråga om juridik. Förslaget gör sig bäst i papperskorgen. Skulle det gå igenom så bör det i logikens namn krävas avtal av alla svenskar att behandla invandrare på samma sätt som man anser att svenskar ska behandlas. Jag tror dock inte att svenskar skulle acceptera en sådan behandling. Integration handlar främst om ifall förutsättningarna den invandrade har[…]

Läs mer

Öppet brev till riksdagens ledamöter

Den 20 november har du chansen att visa att du är folkvald. Folket har i en tidigare folkomröstning sagt att man inte vill ha EMU. Röstar du ja till Lissabonfördraget innebär det att du röstar ja till EMU, då det klart och tydligt framgår att valutan i EU skall vara Euro. Att rösta ja innebär att du inte tar folkomröstningen om EMU på allvar. I och med det är du med och kör över folket och dess vilja.   Lissabonfördraget befäster den kapitalliberala politiken som man fört tidigare. Värnar du om individens frihet måste du rösta nej. Individliberalismen står nämligen i[…]

Läs mer

Stoppa ANGREPPET…

Under denna paroll samlades LO på Mynttorget i Stockholm tidigare i kväll, den 18 november. SALO fick tack vare solidariska LO-medarbetare följa med en abonerad buss. Det är vi glada och tacksamma för. Demostrationen var riktad mot regeringens politik som slår hårt mot anställningslösa och löntagare. Den slår mot a-kassan, arbetsmarknadspolitiken och kollektivavtalen. Wanja Lunby-Wedin talade till en enorm massa på 200-300 (!?) personer som infann sig på Mynttorget. Det är intressant med tanke på LO:s medlemsantal på 1,7 miljoner. Kanske är det inte så konstigt mot bakgrund av att LO verkar ha en splittrad syn på hur framtiden ska[…]

Läs mer

Ett litet steg mot ett bättre samhälle

I går kväll, på självaste FN-dagen fick jag ett telefonsamtal som gjorde mig så glad och hoppfull. Det var en medlem som ringde. – Jag bara måste ringa, sa hon. Jag hörde i tonfallet att det var något positivt. Hon hade fått svar från länsrätten i ett ärende rörande sjukpenning. – Dom gick på min linje, förklarade hon. Försäkringskassan hade inte rätt att neka henne sjukpenning. Vi reflekterade sedan om hur många som numera får rätt gentemot försäkringskassan ,fk. Det rör sig om runt 30 %. Man kan ju undra om det inte är så att fk bedriver sin verksamhet fel när[…]

Läs mer

Ny avlyssningslag ”smygs” igenom

I dag kommer med all sannolikhet en ny lag om ökade övervakningningsmöjligheter att beslutas i riksdagen. Ursprunget till lagen skapades redan 1952, då kalla kriget pågick som värst. Janne Flyghed som är professor i kriminologi är kritisk till den nya lagen. – Jag tror att det kan ge en falsk trygghetskänsla. Jag tror att man ska vara väldigt övertygad om att det här är effektiva medel, man ska definitivt inte införa grava kränkningar i integriteten om man inte vet att det har någon effekt på det fenomen man säger sig vilja bekämpa, säger Jan Flyghed. http://www.sr.se/ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2008-10-21&Artikel=2391424 http://www.sr.se/ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2008-10-21&Artikel=2389221 I likhet med andra[…]

Läs mer

FRA – ett nytt IB?

Försvarets radioanstalt, FRA, har ju debatterats flitigt sedan Regeringen ville ge FRA utökad möjlighet till signalspaning. Jag är själv en av alla dem som mailade till riksdagsledamöterna och krävde att de skulle säga nej, då jag ser risker med övervakning av detta slag. Jag utnyttjade alltså min grundlagsskyddade yttrandefrihet och rätt att kritisera ett förslag, såsom det ska kunna göras i ett demokratiskt samhälle. För en tid sedan upptäckte SALO:s hemsidesansvariga att FRA varit inne och tittat på SALO:s hemsida. Hoppsan då – var det inte på utifrånkommande information som det skulle spioneras, undrade jag med en gång. Och är SALO[…]

Läs mer