Vision Balans

Ledare nr 2 2013, Arbetslinjen är ett intressant begrepp

Arbetslinjen är ett intressant begrepp. Med retoriska inslag som Det ska löna sig att arbeta, samt jobbskatteavdrag för anställda lönar det sig för en stor del att tänka ”vi och dom”. Så länge man tillhör ”vi” så är allt lugnt men ve och fasa om man skulle bli en ”dom”.  ”Vi” är alla som har anställning och en dräglig ekonomisk tillvaro som av rädsla för att förlora legitimitet, hellre definierar en grupp som ”dom” som man kan beskylla för allt från lathet till att vara utanför samhället. 

Läs mer

Ledare nr 5 2013

  Vad driver dig egentligen? Vad driver människor generellt? Är det den inre drivkraften eller pengarna måhända, moralen eller lite av varje? Naturligtvis har de olika faktorerna med varandra att göra.  Någon faktor kan dominera beroende på situationen men om man vill ha långsiktig hållbarhet i samhället, hur ska man balansera dessa faktorer? Vad händer när man är i sammanhang som gör att man driver sig hårt?

Läs mer

Ledare nr 4 2013

Vet du vad Earth Overshoot Day är? Översatt blir det Ekologiska skuldens dag. I år inträffade den nämligen den 20 augusti. Det är den dag på året när vi har konsumerat lika mycket naturresurser som jorden kan producera på tolv månader rapporterar Fria Tidningen. I år tog det alltså knappt 8 månader. Vad säger det oss? Jo, att vi överkonsumerar jordens resurser vilket innebär att vi varje år tär på moder jords kapital. Det finns beräkningar som visar att vi konsumerar motsvarande 1,6 jordklot per år.

Läs mer

Ledare nr 3 2013

Trots allt ont de gjort mig har jag inte förlorat hoppet. Jag kan inte leva med två hjärtan i kroppen…Nu har vi åter samlats för att rådslå om fred.  Min skam är stor som jorden, men ändå ska jag ännu en gång följa den vite mannens anvisningar. Jag trodde mig vara den ende som uthärdade att förbli de vitas vän, men sedan de kommit och tagit våra boplatser och hästar och allting annat, är det svårt för mig att längre lita på de vita.” Cheyennehövdingen Black Kettle, 1864 Dee Brown beskrev i boken Begrav mitt hjärta vid Wounded knee, 1973,[…]

Läs mer

Ledare nr 1 2013, När kände du vördnad senast?

Att känna vördnad är att vara stark i sinnet. Det är en styrka som kommer från hjärtat och själen. Mänskligheten har blivit arrogant. Vi beter oss som om jorden och andra människor vore våra ägodelar. Vi kränker det mest grundläggande i livet, nämligen livet självt. Vördnad handlar om värderingsdjup. Den som beräknar det ekonomiska värdet på allt har förlorat vördnaden medan den som inser att livets värde står över allt, känner sann vördnad.

Läs mer

Ledare nr 5 2012 , Världen är schizoid!

Varje dag får vi höra och läsa i media att det görs saker för att motverka allt från krig till klimathot. Jättebra tänker jag. Det räcker dock med att vända blad i tidningen så står det om nya krigsgärningar, ökad främlingsfientlighet, ökad segregation med mera. I min egen kommun har folk börjat använda handeldvapen för att lösa konflikter. Även familjekonflikter läser jag allt för ofta att de hanteras med våld genom slag eller knivar. Läser också att SD ökar sitt väljarstöd i en opinions-undersökning. Vad är det med mänskligheten?! Vart tog kärleken vägen? Är mannaminnet så kort att man inte[…]

Läs mer

Ledare nr 4 2012, Varför blir vissa människor politiker?

Ofta kan vi i media se hur otacksamt det verkar att vara politiker. Den bild som ofta förmedlas ger intryck av att de skulle vara mer jämförbara med terrorister än folkvalda med mandat att påverka. Samtidigt som det ofta talas om politikerförakt verkar det finnas ett medborgarförakt. Är detta förenligt med demokrati måste vi fråga oss och vad är i så fall demokrati? Stora frågor som vi dock måste ställa oss om vi vill ha utveckling till stånd. I akademiska kretsar kallas det politiska perspektivet för ”konfliktperspektivet”. Det handlar då om konkurrens i marknadsföringen av ”sin” samhällssyn. Politik riskerar då[…]

Läs mer

En tidskrift för alla smaker – nu tillgänglig på nätet

Sveriges Anställningslösas Landsorganisation ger ut tidskriften Vision Balans sedan 2010. Innehållet är brett med allt från samhällsfrågor till mer lättsamt. Nu kan du läsa de första två årgångarna av Vision Balans på hemsidan. Tidskriften är ett unikt arbete för att visa att anställningslösa har kompetens att skapa kvalitativa produkter och sudda bort den stämpel som inte minst regeringen sätter på människor som arbetsgivarna inte anser sig ha råd att anställa. Prenumerera nu! 6 nummer för 195 kronor är mycket billigt. Genom en prenumeration stödjer du vårt arbete att skapa nya arbetstillfällen då det finns för få för att räcka till alla[…]

Läs mer

Ledare nr 3 2012, Miljö vs konsumtion

Vi bombarderas ständigt av budskap om klimatförändringar och hur miljön kommer att påverkas av vår rovdrift för att öka konsumtionen och därmed tillväxten i ekonomin. Om vi ska fortsätta rovdriften på jordens resurser, hur kan vi då mena att vi skapar ett långsiktigt hållbart samhälle? Retoriskt har visserligen kritiken mot konsumtionssamhället och ekonomisk tillväxt blivit lite mer politiskt korrekt. Till och med stats-minister Reinfeldt uttryckte på moderaternas stämma i höstas hur viktigt det är att lyssna på den ”rätt omfattande kritiken mot konsumtionssamhället”. Inom EU hade man 7000 aktiviteter under en kampanjvecka i november 2011med budskapet att minska avfallet och[…]

Läs mer

Ledare nr 6 2012

Individens frihet eller marknadsanarkism? Arbetslinje eller byråkratlinje? Mycket av dagens politik bedrivs under parollen individens frihet gentemot staten. Samtidigt har Arbetslinjen skapats som en garant för det ”rättfärdiga” samhället där alla har rätt till det goda livet om man bara har ett lönearbete. Värdet av det ”egna” arbetet och den ”egna” omsorgen betonas och värdet av arbetet stärks genom att sänka inkomstskatten för den som har anställning.

Läs mer