Vision Balans

Det nödvändiga paradigmskiftet, del 1 av 4 (Publicerad i Vision Balans nr 1 2010)

  Det nödvändiga paradigmskiftet, del 1 av 4 © Henrik Lund Text: Henrik Lund Albert Einstein uttryckte en gång ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”. Han om någon borde ju veta vad det innebär att tänka nytt och lösa nya problem med nya sätt att tänka. Vi står inför avgörande beslut för vår överlevnad. Det gäller våra barns och vår älskade jords framtid. Därför krävs nya sätt att tänka om samhället och dess utveckling.

Läs mer

Den rådande ordningen-miljön och hälsan

En kort och mångsidig introduktion om hur tillväxten inkräktar på miljön och hälsan Av Robert Klerfors DEN RÅDANDE ORDNINGEN Med den rådande ordningen menas att det viktigaste samhällsmålet är ständigt ökande ekonomisk aktivitet, vardagligt kallas det för ekonomisk tillväxt. Detta samhällsmål anses så självklart att ingen behöver reflektera över det, än mindre ifrågasätta det. Men vad är det för fel med att diskutera och reflektera över detta samhällsmål? I ett samhälle där alla tänker lika, tänker ingen med tiden särskilt mycket!

Läs mer

Ledare nr 1 2014

Ofta hörs av politiker och så kallade experter ett resonemang som är vanligt inom klassisk ekonomi men som blundar för vissa realiteter. ”Pengarna kommer inte ur ett outsinligt ymnighetshorn”; ”Välstånd skapas av arbete och det sker i privata näringslivet”; ”den mest inbitne vänsterpartisten bör inse att utan företag finns inget att fördela”; ”minskad tillväxt minskar välfärden”, är argument som är återkommande.

Läs mer

Ledare nummer 6 2013

Fas 3-debatten har många bottnar. Frågan är när botten är nådd? Allt från ineffektiv och kontraproduktiv användning av statens pengar till själsdödande pysselsättning där det är viktigare att folk hålls inom fyra väggar än att innehållet under dagen är utvecklande har debatterats. Jag vill bidra med ytterligare ett exempel. Som många redan vet bedriver SALO fas 3-verksamhet sedan 2009. Vi ville se om man kan göra något bra av fas 3. I stället för att tvinga in individer i en allt för liten ram som utgår från idén att kontroll och disciplin gör människor benägna att skapa något vände vi[…]

Läs mer

AF drar i nödbromsen – Stoppar utbildningen i fas 3

Av Elisabeth Alm Björnsson Möjligheten till utbildning för arbetslösa i fas 3 har ännu en gång stoppats. Pengarna som regeringen avsatt räcker inte, och nu tvingas arbetsförmedlingen för andra gången dra i ”nödbromsen”. Det har nu gått drygt två år sedan riksdagen fick regeringen att backa när det gällde beslutet att inte tillåta utbildning i fas 3 av jobb och utvecklingsgarantin. Men summan som regeringen därefter avsatte för utbildning i begränsad omfattning för dem som befinner sig i den s.k. sysselsättningsfasen har inte räckt till. I en interpellation debatterad i riksdagen den 13 december ville Ylva Johansson (s) ha svar[…]

Läs mer

Politikens dimbankar

Debatt Är det som vi inbillar oss att det i dag finns ett slags politikens ”dimbankar”, en förvirring om vem som säger vad på den politiska arenan? Vi tror inte det. För de av oss med minnet i behåll vet vi att det som Alliansen säger i dag var det som Socialdemokraterna och ibland deras allianspartier sade för några år sedan. Exemplen är många när det gäller skatter, arbetsmarknads- och finanspolitik med mera. Listan kan göras lång – fråga bara våra valda företrädare i regering och riksdag vad som nu är ”sär”- respektive ”allmänintresse”. Faktorerna bakom den förvirring jag tror[…]

Läs mer

Sverige behöver ett nytt alternativ

Insändare Sverige behöver ett politiskt alternativ som ser människans djupare behov och arbetar för ett fredligt samhälle med utgångspunkt i alla människors lika värde. Ett samhälle där varje människa har samma rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Politik på människans och naturens villkor. Sverige behöver ett parti som vet att ett fredligt och hållbart samhälle börjar inom varje människa och utgår från den grunden. Genom att förstå och bejaka varje människas existentiella behov skapar vi förutsättningar för en rik gemenskap människor emellan och ett starkt samarbete för samhällets högsta goda. En trygg människa är en rik människa. Det är den sortens[…]

Läs mer

Mångmiljonsatsning på unga arbetslösa

Alliansen vill satsa 263 miljoner kronor på unga som står långt från arbetsmarknaden. Det framgår av budgetförslaget för 2014. Under åren 2014-16 avsätts 50 miljoner årligen till att anställa fler arbetsförmedlare för ungdomsgruppen. Den ekonomiska krisen har lett till att grupper med svag förankring på arbetsmarknaden har fått allt svårare att få jobb. Regeringen vill därför se till att unga som riskerar att få mer varaktiga problem på arbetsmarknaden tidigt ska få det stöd från arbetsförmedlingen som de behöver för att gå till arbete eller studier. Det är av stor vikt att arbetsförmedlarna bedömer varje individs behov, och aktivt jobbar[…]

Läs mer

Stopp för missbruket av visstidsanställningar

Arbetsmarknadens parter måste skärpa sig när det gäller missbruket av rullande visstidsanställningar. En attraktiv arbetsgivare måste kunna erbjuda justa villkor, och detta måste såväl arbetsgivare som facket ta ansvar för. Budskapet fördes fram av både Ylva Johansson (s) och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (m) vid senaste interpellationsdebatten i riksdagen. Visstidsanställningar behövs på en väl fungerande arbetsmarknad. Det var de båda ense om, men att stapla denna form av anställningar på varandra år efter år genom att byta mellan olika typer av visstidsanställningar måste få ett slut, påpekad Ylva Johansson (s). Kommunerna är den stora boven när det gäller det här, påpekade[…]

Läs mer

Humanism och ekologism förloras

Publicerad i Sydsvenskan 130817 under rubriken Blocken är mer lika än de tror samt Norrköpings Tidningar 130821 En bra sak balanserar inte en dålig sak. Det rödgröna blocket skapade Aktivitetsgarantin och försämringar i a-kassan år 2000. Arbetssökande och sjuka flyttades från statistiken för att väljarna skulle ”sitta lugnt i båten”. Argument som ”det är bättre att göra något än inget alls” skapade det som fick heta vuxendagis. Det skulle bli lättare att få jobb när man gick kurser i drejning eller utsattes för social tortyr av självutnämnda experter som talade om att allt berodde på individen. Vänsterblocket hade sedan 80-talet[…]

Läs mer