Vision Balans

Nationalekonomin som fastnade i boxen

Andreas Bergh, associate professor i nationalekonomi i Lund och välfärdsforskare vid Institutet för näringslivsforskning (IFN) förfärar sig i Magasinet Arena den 2 november över alternativt tänkande inom samhällsekonomin och alla som föreslår olika typer av Basinkomst. Resonemanget visar en tydlig rädsla för alternativa sätt att se på ekonomi, på samma sätt som främlingsfientligheten gör att grupper sätts emot varandra. Bergh representerar en logik som hävdar sig vara rationell men som hela tiden bevisar sig vara irrationell. Ett exempel från min egen studietid är när läraren i nationalekonomi hävdade att det är rationellt att sälja aktier när priset är på väg ned.[…]

Läs mer

Gör invandringen lönsam

I helgen har Socialdemokraterna kongress. En stor fråga är arbetslösheten i relation till invandringen. Arbetsmarknadsministern och andra, inte minst SD, hävdar att flyktingströmmen till Sverige påverkar arbetslösheten negativt. I dag är en tredjedel av de arbetslösa av utländsk härkomst. Måste det då vara negativt? I arbetslinjelandet är människan värdefull endast med en anställning eller en massa pengar på banken. Skapande av sysselsättning hyllas vare sig innehållet är meningsfullt eller inte. Det viktiga är att få bort folk ur statistiken. Med en arbetsmarknad som flexibiliserats med sms-jobb och många som har flera jobb för att klara försörjningen måste vi börja se[…]

Läs mer

Ge alla en basinkomst

Uppdaterad 2021-04-25 Publicerad i Folkbladet 2013-08-19 Flexibilitet framhävs ofta i arbetsmarknadspolitiska sammanhang. Samtidigt hävdas individens frihet som grunden i samhället. Idag när det går mellan 10-20 personer på varje ledig tjänst menar man att lägre löner och tuffare krav ska leda till fler jobb. Om flexibiliteten skapas genom sämre villkor/ekonomi, stressas individen vilket fysiologiskt minskar kreativitet och initiativförmåga. Det gör att personer med kompetens inte får utlopp för den och de med en kompetens som inte efterfrågas längre stressas ännu mer så att de inte ens klarar att hjälpa sin granne som behöver hjälp. Människor blir inte starka i ett[…]

Läs mer

Cypern kan bli ett föregångsland

En kris är inte enbart ett problem utan även en möjlighet. Vi har mycket tydligt kunnat se resultatet av skuldekonomins dysfunktion i Cyperns ekonomi. Hela finanssystemet är på väg att klappa ihop och det är nog bara en tidsfråga innan Cypern lämnar Euron. Som vanligt är det vanligt folk som ska betala priset i form av arbetslöshet och dessutom en extra skatt på 1,5 % på allas löner för att täcka upp underskotten som skuldekonomin leder till. Jag har tidigare påtalat problemet och gör det igen. Ett penningsystem som kräver att det ska komma mer pengar ur systemet än vad[…]

Läs mer

Reinfeldt om ersättningarna

Hittade detta klipp på Youtube med före detta MUF-ordföranden Reinfeldt. Jag kan bara konstatera att vi är där nu. Hela idén bygger på att det är en konkurrens mellan människorna om pengarna. Egentligen handlar det om att skapa balans mellan människan och naturresurserna. I en värd med oljepeak, skuldkriser, klimatflyktingar, matflyktingar i tillväxtens namn kommer detta även att krypa under skinnet på Reinfeldt. Hade vi varit med i EMU hade vi redan gjort sällskap med Grekland, Spanien, Italien med flera. Reinfeldt/Borg tar dock vår något bättre situation som ett betyg på sin egen förträfflighet. Mycket av det överskott vi har[…]

Läs mer

Ekonomiska frizoner eller fria människor

Alliansregeringens utredare la igår fram ett förslag om att skapa nystartszoner. I korthet går det ut på att ge skattelättnader till arbetsgivare i områden som socioekonomiskt belastade. Vid en första anblick kan det verka logiskt och bra men sker det någon hållbar förändring på lång sikt är en relevant frågeställning. Som Lars Jagrén ekonom och involverad i utredningen uttryckte sin kritik att ”bland annat just det här med den snedvridna konkurrensen som kan drabba företag i närheten av de som får skattelättnader”. Det kommer alltså bli enormt svårt med gränsdragningen mellan olika zoner. Systemet bygger fortfarande på att människorna ska[…]

Läs mer

Är arbetslösheten invandrarnas fel?

Det kom ett mail från en frustrerad person. Han menar att arbetskrafts-invandringen är orsak till arbetslösheten. Han menar också att SALO är antidemokratisk då vi inte tillåter diskriminering av folkgrupper på facebook. Han skriver så här: ”Hej, jag blev idag blockerad från att kommentera era inlägg på er FB-sida och ni tog även bort min harmlösa kommentar. Detta bevisar att organisationen SALO är antidemokratisk ty ni accepterar inte en fri diskussion. Jag hade tänkt gå med i SALO men det blir inget av det nu när det visat sig att ni är antidemokrater. Det är synd, ty det hade verkligen[…]

Läs mer

EU-parlamentet vill ha basinkomst

Den 20 oktober 2010 antogs en resolution i EU-parlamentet med stor majoritet. Resolutionen förordrade basinkomst (basic income) för att motverka fattigdom och social utslagning i unionen. Med resolutionen ”Role of minimum income in combating poverty and promoting an inclusive society in Europe”  framhåller EU-parlamentet att försök med villkorslös basinkomst effektivt visat på ett sätt att bekämpa fattigdom och utslagning. I resolutionens paragrafer 34 och 44 uppmanar EU-parlamentet både EU-kommissionen och medlemsländerna att initiera införandet av basinkomst. 34.     Believes that the various experiments with minimum incomes and with a guaranteed basic income for everyone, accompanied by additional social integration and protection[…]

Läs mer