Vision Balans

Humanism och ekologism förloras

Publicerad i Sydsvenskan 130817 under rubriken Blocken är mer lika än de tror samt Norrköpings Tidningar 130821 En bra sak balanserar inte en dålig sak. Det rödgröna blocket skapade Aktivitetsgarantin och försämringar i a-kassan år 2000. Arbetssökande och sjuka flyttades från statistiken för att väljarna skulle ”sitta lugnt i båten”. Argument som ”det är bättre att göra något än inget alls” skapade det som fick heta vuxendagis. Det skulle bli lättare att få jobb när man gick kurser i drejning eller utsattes för social tortyr av självutnämnda experter som talade om att allt berodde på individen. Vänsterblocket hade sedan 80-talet[…]

Läs mer

Ge alla en basinkomst

Uppdaterad 2021-04-25 Publicerad i Folkbladet 2013-08-19 Flexibilitet framhävs ofta i arbetsmarknadspolitiska sammanhang. Samtidigt hävdas individens frihet som grunden i samhället. Idag när det går mellan 10-20 personer på varje ledig tjänst menar man att lägre löner och tuffare krav ska leda till fler jobb. Om flexibiliteten skapas genom sämre villkor/ekonomi, stressas individen vilket fysiologiskt minskar kreativitet och initiativförmåga. Det gör att personer med kompetens inte får utlopp för den och de med en kompetens som inte efterfrågas längre stressas ännu mer så att de inte ens klarar att hjälpa sin granne som behöver hjälp. Människor blir inte starka i ett[…]

Läs mer

Låglönekonkurrens löser inte arbetslösheten

Uppdaterad 2021-04-25 Ej publicerad replik i Norrköpings Tidningar Ledarvikarien Henrik Hall i NT den 16 juli (finns tyvärr inte på NT:s hemsida) menar att Sverige kan konkurrera med lägre löner. Det visar hur svårt det är att tänka ur ett helhetsperspektiv. På Hall låter det som om det handlar om arbetslösa ungdomar och att de skulle vara betjänta av låglönejobb. Hundratusentals vuxna har varit anställningslösa i åratal, många akademiker. Skulle akademiker vara betjänta av låglönejobb? Hur ska unga inspireras till att studera om det inte finns en chans att betala tillbaka studielånen under ens livstid? Om det redan idag inte[…]

Läs mer

Återupprätta synen på människan

Publicerad i Norrköpings Tidningar, debatt 13-07-12 Anna K.B. Lövheim, föräldraledig politisk handläggare (M), anser i NT 29 juni att vi måste återupprätta synen på företagande. Hon skräms av siffror i Svenskt Näringslivs företagsbarometer. Hon marknadsför en bild av att alla människor verkar vara företagare eller presumtiva sådana. Jag betonar att jag är partipolitiskt obunden så mitt resonemang inte tolkas som försvar av varken vänster eller högerpolitik. Det är nämligen så att båda blocken tillber ett ekonomiskt system som definierar människan som en arbetande varelse oavsett som lönearbetare eller företagare. Samma system dömer ut de människor som av de hårda krav[…]

Läs mer

Cypern kan bli ett föregångsland

En kris är inte enbart ett problem utan även en möjlighet. Vi har mycket tydligt kunnat se resultatet av skuldekonomins dysfunktion i Cyperns ekonomi. Hela finanssystemet är på väg att klappa ihop och det är nog bara en tidsfråga innan Cypern lämnar Euron. Som vanligt är det vanligt folk som ska betala priset i form av arbetslöshet och dessutom en extra skatt på 1,5 % på allas löner för att täcka upp underskotten som skuldekonomin leder till. Jag har tidigare påtalat problemet och gör det igen. Ett penningsystem som kräver att det ska komma mer pengar ur systemet än vad[…]

Läs mer

Fördelning oberoende av produktionsapparaten

Debattartikel publicerad i Arbetaren De politiska blocken har det gemensamt att de tillber ett ekonomiskt system där individens legitimitet fås genom lönearbete eller ägande. Det är dags för en demokratiserad ekonomi som är oberoende av produktionsapparaten för fördelningen av pengar, skriver Henrik Lund i Sveriges Anställningslösas Landsorganisation, SALO. Vill vi ha en hållbar utveckling? Frågan är högst relevant då klimatpanelen IPCC nyligen konstaterat att åtgärderna för att minska den mänskliga påverkan på klimatet inte verkar infinna sig. Dörren för klimatmålen håller på att stängas, konstaterar den schweiziske professorn i klimatfysik Thomas Stocker. Okunniga inser inte behovet. Många sticker huvudet i sanden[…]

Läs mer

Ekonomer som lever i det blå börjar vakna

Ekonomer har alltid varit duktiga på att visa hur ekonomin fungerar – åtminstone i efterhand när det gått åt skogen redan. Anledningen är att deras teorier aldrig beskrivit verkligheten utan en teoretisk fantasivärld. Under decennier har vi matats med bud om att det är nödvändigt att genomgå stålbad i form av arbetslöshet och lägre inkomster för att ekonomin ska klara sig och bankerna inte ska gå omkull. Under många år har jag och många, men allt för få, försökt nå ut med budskapet att skuldekonomin inte kommer att hålla långsiktigt. I måndags var det därför glädjande att se att Vetenskapens[…]

Läs mer

De glömda kvinnorna

Återigen framkommer bevis på hur kvinnor förminskats i historien. Vetenskapsradion Historia sände häromdagen ett program som beskriver arbetskraftsinvandringen i Sverige under efterkrigstiden. Ekonomhistorikern Joacim Waara visar i en ny avhandling nya rön om villkoren för invandrare. Intressant är att det i dessa samförståndstider inte fanns något samförstånd mellan arbetsgivare och LO. SAF ville öka invandringen för att öka konkurrensen på arbetsmarknaden för att hålla lönerna nere medan facken ville hålla nere invandringen för att hålla lönerna uppe, en slags ekonomisk främlingsfientlighet. Genusvetaren Emma Strollo har som förste forskare kartlagt tyska kvinnors historia i Sverige. Över femtio tusen tyska kvinnor som[…]

Läs mer

Reinfeldt om ersättningarna

Hittade detta klipp på Youtube med före detta MUF-ordföranden Reinfeldt. Jag kan bara konstatera att vi är där nu. Hela idén bygger på att det är en konkurrens mellan människorna om pengarna. Egentligen handlar det om att skapa balans mellan människan och naturresurserna. I en värd med oljepeak, skuldkriser, klimatflyktingar, matflyktingar i tillväxtens namn kommer detta även att krypa under skinnet på Reinfeldt. Hade vi varit med i EMU hade vi redan gjort sällskap med Grekland, Spanien, Italien med flera. Reinfeldt/Borg tar dock vår något bättre situation som ett betyg på sin egen förträfflighet. Mycket av det överskott vi har[…]

Läs mer

Ledare nr 4 2012, Varför blir vissa människor politiker?

Ofta kan vi i media se hur otacksamt det verkar att vara politiker. Den bild som ofta förmedlas ger intryck av att de skulle vara mer jämförbara med terrorister än folkvalda med mandat att påverka. Samtidigt som det ofta talas om politikerförakt verkar det finnas ett medborgarförakt. Är detta förenligt med demokrati måste vi fråga oss och vad är i så fall demokrati? Stora frågor som vi dock måste ställa oss om vi vill ha utveckling till stånd. I akademiska kretsar kallas det politiska perspektivet för ”konfliktperspektivet”. Det handlar då om konkurrens i marknadsföringen av ”sin” samhällssyn. Politik riskerar då[…]

Läs mer