Vision Balans

Populism ur ett stenåldersperspektiv

Debattartikel införd i magasinet Para§raf 2019-06-20. Populism ur ett stenåldersperspektiv Populism är ett begrepp som kommit att användas allt mer under senare år. Ofta som ett skällsord använt av politiker som vill misskreditera sina motståndare.    Inom akademien anser man att ordet är problematiskt då det tar bort fokus från sakfrågor genom att använda det som ett förhållningssätt. Detta förhållningssätt utgår från en antagonistisk världsbild baserat på ett vi-och-dom, folket mot eliten, det egna folket mot andra folk, arbetare mot kapital.    Ett särdrag inom populismen är att populister anser att de är de enda som representerar folket, ett konstruerat[…]

Läs mer

Låglönekonkurrens löser inte arbetslösheten

Uppdaterad 2021-04-25 Ej publicerad replik i Norrköpings Tidningar Ledarvikarien Henrik Hall i NT den 16 juli (finns tyvärr inte på NT:s hemsida) menar att Sverige kan konkurrera med lägre löner. Det visar hur svårt det är att tänka ur ett helhetsperspektiv. På Hall låter det som om det handlar om arbetslösa ungdomar och att de skulle vara betjänta av låglönejobb. Hundratusentals vuxna har varit anställningslösa i åratal, många akademiker. Skulle akademiker vara betjänta av låglönejobb? Hur ska unga inspireras till att studera om det inte finns en chans att betala tillbaka studielånen under ens livstid? Om det redan idag inte[…]

Läs mer

När stressen kryper under skinnet

Uppdaterad 2021-04-25 Många talar om stress och det är bra. Det är dock viktigt att fundera över vad det innebär. I våra kroppar skapas stresshormoner som ska hjälpa oss i våra aktiviteter. Det är biologiska system som härrör sedan miljoner år tillbaka. Dessa processer kan ibland upplevas som ett hinder för den moderna människan. När människan vill prestera mer än vad hormonsystemet klarar av att hantera får det kraftiga konsekvenser för individens hälsa. Då tar vi piller för att dämpa symtomen. Ett problem uppstår när vi individualiserar problemet. Då blir det lätt att samhällsstrukturerna organiseras utifrån en människosyn som färgas[…]

Läs mer