Vision Balans

Humanism och ekologism förloras

Publicerad i Sydsvenskan 130817 under rubriken Blocken är mer lika än de tror samt Norrköpings Tidningar 130821 En bra sak balanserar inte en dålig sak. Det rödgröna blocket skapade Aktivitetsgarantin och försämringar i a-kassan år 2000. Arbetssökande och sjuka flyttades från statistiken för att väljarna skulle ”sitta lugnt i båten”. Argument som ”det är bättre att göra något än inget alls” skapade det som fick heta vuxendagis. Det skulle bli lättare att få jobb när man gick kurser i drejning eller utsattes för social tortyr av självutnämnda experter som talade om att allt berodde på individen. Vänsterblocket hade sedan 80-talet[…]

Läs mer

Ge alla en basinkomst

Uppdaterad 2021-04-25 Publicerad i Folkbladet 2013-08-19 Flexibilitet framhävs ofta i arbetsmarknadspolitiska sammanhang. Samtidigt hävdas individens frihet som grunden i samhället. Idag när det går mellan 10-20 personer på varje ledig tjänst menar man att lägre löner och tuffare krav ska leda till fler jobb. Om flexibiliteten skapas genom sämre villkor/ekonomi, stressas individen vilket fysiologiskt minskar kreativitet och initiativförmåga. Det gör att personer med kompetens inte får utlopp för den och de med en kompetens som inte efterfrågas längre stressas ännu mer så att de inte ens klarar att hjälpa sin granne som behöver hjälp. Människor blir inte starka i ett[…]

Läs mer

Låglönekonkurrens löser inte arbetslösheten

Uppdaterad 2021-04-25 Ej publicerad replik i Norrköpings Tidningar Ledarvikarien Henrik Hall i NT den 16 juli (finns tyvärr inte på NT:s hemsida) menar att Sverige kan konkurrera med lägre löner. Det visar hur svårt det är att tänka ur ett helhetsperspektiv. På Hall låter det som om det handlar om arbetslösa ungdomar och att de skulle vara betjänta av låglönejobb. Hundratusentals vuxna har varit anställningslösa i åratal, många akademiker. Skulle akademiker vara betjänta av låglönejobb? Hur ska unga inspireras till att studera om det inte finns en chans att betala tillbaka studielånen under ens livstid? Om det redan idag inte[…]

Läs mer

Återupprätta synen på människan

Publicerad i Norrköpings Tidningar, debatt 13-07-12 Anna K.B. Lövheim, föräldraledig politisk handläggare (M), anser i NT 29 juni att vi måste återupprätta synen på företagande. Hon skräms av siffror i Svenskt Näringslivs företagsbarometer. Hon marknadsför en bild av att alla människor verkar vara företagare eller presumtiva sådana. Jag betonar att jag är partipolitiskt obunden så mitt resonemang inte tolkas som försvar av varken vänster eller högerpolitik. Det är nämligen så att båda blocken tillber ett ekonomiskt system som definierar människan som en arbetande varelse oavsett som lönearbetare eller företagare. Samma system dömer ut de människor som av de hårda krav[…]

Läs mer

Fördelning oberoende av produktionsapparaten

Debattartikel publicerad i Arbetaren De politiska blocken har det gemensamt att de tillber ett ekonomiskt system där individens legitimitet fås genom lönearbete eller ägande. Det är dags för en demokratiserad ekonomi som är oberoende av produktionsapparaten för fördelningen av pengar, skriver Henrik Lund i Sveriges Anställningslösas Landsorganisation, SALO. Vill vi ha en hållbar utveckling? Frågan är högst relevant då klimatpanelen IPCC nyligen konstaterat att åtgärderna för att minska den mänskliga påverkan på klimatet inte verkar infinna sig. Dörren för klimatmålen håller på att stängas, konstaterar den schweiziske professorn i klimatfysik Thomas Stocker. Okunniga inser inte behovet. Många sticker huvudet i sanden[…]

Läs mer

De glömda kvinnorna

Återigen framkommer bevis på hur kvinnor förminskats i historien. Vetenskapsradion Historia sände häromdagen ett program som beskriver arbetskraftsinvandringen i Sverige under efterkrigstiden. Ekonomhistorikern Joacim Waara visar i en ny avhandling nya rön om villkoren för invandrare. Intressant är att det i dessa samförståndstider inte fanns något samförstånd mellan arbetsgivare och LO. SAF ville öka invandringen för att öka konkurrensen på arbetsmarknaden för att hålla lönerna nere medan facken ville hålla nere invandringen för att hålla lönerna uppe, en slags ekonomisk främlingsfientlighet. Genusvetaren Emma Strollo har som förste forskare kartlagt tyska kvinnors historia i Sverige. Över femtio tusen tyska kvinnor som[…]

Läs mer

Reinfeldt om ersättningarna

Hittade detta klipp på Youtube med före detta MUF-ordföranden Reinfeldt. Jag kan bara konstatera att vi är där nu. Hela idén bygger på att det är en konkurrens mellan människorna om pengarna. Egentligen handlar det om att skapa balans mellan människan och naturresurserna. I en värd med oljepeak, skuldkriser, klimatflyktingar, matflyktingar i tillväxtens namn kommer detta även att krypa under skinnet på Reinfeldt. Hade vi varit med i EMU hade vi redan gjort sällskap med Grekland, Spanien, Italien med flera. Reinfeldt/Borg tar dock vår något bättre situation som ett betyg på sin egen förträfflighet. Mycket av det överskott vi har[…]

Läs mer

Tandvård – en inkomstfråga

Försäkringskassan beskriver i en ny rapport, ”När tänderna får vänta” att många i grupper med låga inkomstnivåer inte går till tandläkare eller ens tandhygienist. ”I denna rapport identifieras ett antal grupper där sannolikheten att inte besöka tandvården är högre jämfört med andra grupper. Resultaten visar att det är vanligare att unga, låginkomsttagare, lågutbildade, utlandsfödda och ensamstående inte har kontakt med tandläkare eller tandhygienist. Resultaten bekräftar Försäkringskassans tidigare indikationer kring befolkningens tandvårdskonsumtion. Analysen visar dessutom att sannolikheten att inte besöka tandvården är högre bland individer som får sjuk- eller aktivitetsersättning eller som bor i en glesbygdskommun.” De grupper som beskrivs i rapporten[…]

Läs mer

Ledare nr 4 2012, Varför blir vissa människor politiker?

Ofta kan vi i media se hur otacksamt det verkar att vara politiker. Den bild som ofta förmedlas ger intryck av att de skulle vara mer jämförbara med terrorister än folkvalda med mandat att påverka. Samtidigt som det ofta talas om politikerförakt verkar det finnas ett medborgarförakt. Är detta förenligt med demokrati måste vi fråga oss och vad är i så fall demokrati? Stora frågor som vi dock måste ställa oss om vi vill ha utveckling till stånd. I akademiska kretsar kallas det politiska perspektivet för ”konfliktperspektivet”. Det handlar då om konkurrens i marknadsföringen av ”sin” samhällssyn. Politik riskerar då[…]

Läs mer

Solrosuppropet hade manifestation idag

Solrosuppropet hade idag en manifestation mot utförsäkringarna och arbetsmarknadspolitiken och speciellt fas 3. Platsen var Norrköpings city där flanerande konsumenter kunde lyssna till både tal och musik. Manifestationen arrangerades av enskilda samt SALO, Verdandi, och Nätverket Gemensam Välfärd samt föreningen som ligger bakom hemsidan solrosuppropet.se. Förutom tal av bland annat undertecknad kunde publikum lyssna till Pentti Salmenrantas egen musik och text med frän kritik mot arbetsmarknads-politiken. Läs även Pentti´s blogg här på SALO-bloggen! Han är en frisk fläkt i debatten om bättre balans på arbetsmarknaden. Manifestationen gav allmänheten möjlighet till närkontakt med inblandade för mer ingående samtal. Det visade hur viktiga sådana här[…]

Läs mer